ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 • Κλειστό κύκλωμα υδατοκαλλιέργειας
  με επανακυκλοφορία νερού
 • Εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων
  πηγών ενέργειας
 • Εξοικονόμηση και ανάκτηση ενέργειας
  και φυσικών πόρων
 • Ανακύκλωση και εκμετάλλευση
  των παραπροϊόντων της εκτροφής